Välj rätt alternativ för att få så hög andel rätt som möjligt.